Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších novel a vyhlášky ze dne 24. října 2016, o přijímacím řízení vyhlašuje ředitel školy

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Datum zahájení: 23. 4. 2019          Datum ukončení: 31. 5. 2019

Ve druhém kole přijímacího řízení přijímáme žáky do těchto oborů:

Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou
41-41-M/01 Agropodnikání zaměření: Provoz a služby
41-41-M/01 Agropodnikání zaměření: Chovatel koní, jezdec
41-41-M/01 Agropodnikání zaměření: Ochrana přírody a prostředí
41-45-M/01 Mechanizace a služby zaměření: Provozní technika
 
Dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou
41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství  
 
Tříleté studium ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů  
23-65-H/01 Strojník zaměření: Dopravní a manipulační technika
41-51-H/01 Zemědělec – farmář zaměření: Chovatel koní, jezdec
41-51-H/01 Zemědělec – farmář zaměření: Provoz


V Přerově 23. dubna 2019 Mgr. Radovan Rašťák
ředitel školy