Aktuality

Dny otevřených dveří naší školy
 
Ve dnech 25. - 26. 1. 2019 se v areálu školy, jezdeckém areálu, drobnochovu a zahradnictví uskuteční dny otevřených dveří. V pátek bude akce probíhat od 9 do 17 h, v sobotu od 9 do 13 h. Srdečně vás zveme.

Slavnostní ukončení projektu "SŠZe Přerov - modernizace teoretické a praktické výuky"
 
Zemědělská škola v Přerově dokončila stavební a pořizovací část projektu IROP „SŠZe Přerov – modernizace teoretické a odborné výuky“ Projekt v hodnotě více než 24,8 mil. Kč má za cíl zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Střední škola zemědělská v Přerově získala díky realizaci projektu moderní odborné laboratoře pro výuku předmětů v oblasti přírodních věd a novou počítačovou učebnu, která na škole dlouhodobě chyběla. Dojde k posílení vnitřní konektivity školy a připojení k internetu v souladu se Standardy konektivity IROP.
Video ke slavnostnímu ukončení naleznate zde

Exkurze 3.OZS do Prahy
 
Ve dnech 26. a 27.listopadu navštívila třída 3.OZS Prahu. Po procházce po Václavském a Staroměstském náměstí nás čekala exkurze v Národním divadle.

Vánoční krmení zvířátek
 
Tradiční vánoční krmení zvířátek proběhne na Střední škole zemědělské 24. 12. 2018 v době od 9 do 12 hodin. Všechna zvířátka se na vás těší.

Jezdecká soustředění
 
Jezdecký oddíl při SŠZe Přerov pořadá Jezdecká soustředění s Karlem Diringerem.

Vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější jablko“
 
proběhlo 21. 11. 2018, kdy odborná komise, složená ze žáků 2.P hodnotila a posuzovala 32 vzorků, které do soutěže přinesli žáci a učitelé školy.

Divadlo ve Zlíně
 
Ve středu 7.11. 2018 navštívily třídy 2.FZS, 2.OZS a 1.M divadelní představení ve Zlíně.

Exkurze ve spolupráci s Agrární komorou Olomouckého kraje
 
Dne 7. 11. jsme se s žáky naší školy zúčastnili exkurze ve spolupráci s agrární komorou Olomouckého kraje ve firmách Agroservis Sedláček s. r. o., Brazzale Moravia a. s., Tři Dvory u Litovle a MVDr. Osička, Červenka – Doubravský dvůr.

Podzimní návštěva hřebčince Tlumačov
 
V rámci výuky chovu koní a jezdectví žáci 2. ZF navštívili Zemský hřebčinec v Tlumačově.

Soutěž o nejkrásnější jablko
 
I v letošním roce proběhne soutěž o nejkrásnější jablko, zájemci mohou přinést svá jablka v době od 12. do 20. listopadu, vyhodnocení proběhne 21. listopadu 2018.

Organizace závěrečných zkoušek prosinec 2018 3. OZS, 3.OS
 
Ředitel školy vyhlásil další termín konání Závěrečných zkoušek - prosinec 2018. Písemná část se uskuteční v úterý 4. 12. 2018 v 7.50 hodin v učebně č. A5 institutu. Ústní část bude probíhat ve čtvrtek 13. 12. 2018 od 7.30 hodin v učebně č. A5 institutu.

Zkvalitnění výuky odborného předmětu Chov koní
 
Ke zkvalitnění výuky odborného předmětu chovu koní pomáhá i zapojení odborníka z praxe do výuky.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
 
31. 10. – poslední den v tomto roce, kdy byl Národní hřebčín Kladruby nad Labem otevřen veřejnosti, využila třída třetího ročníku zemědělec – farmář k odborné exkurzi. Prohlídka jednoho z nejstarších hřebčínů, který je domovem nejstaršího původního českého plemene starokladrubského koně, začala na nádvoří, kde jsme mohli sledovat výcvik studentů kladrubského učiliště. Následně jsme se dozvěděli o historii hřebčína, prohlédli si jednotlivé stáje – vazné, volné i boxové – dle kategorie koní v nich chovaných a dozvěděli se, jak odchov a výcvik v hřebčínu probíhá. Byli nám představeni jednotliví plemenní hřebci a zlehka se zabrousilo i do krmení koní.

Uctili jsme stoleté výročí vzniku republiky
 
Ve středu 24. října jsme si s nepatrným předstihem připomněli památný 28. říjen 1918. V 11 hodin se všichni žáci i zaměstnanci naší školy shromáždili v předem vybrané části našeho školního arboreta, kde jsme se rozhodli v souvislosti s tak důležitým výročím vzniku ČR zasadit podle tradice náš národní strom – lípu srdčitou.

Modernizace odborné a teoretické výuky SŠZe Přerov
 
V rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje ve specifickém cíli Integrovaného regionálního operačního programu IROP nakoupila škola novou zemědělskou technikou využívanou pro praxi žáků školy, zmodernizovala učebny IKT, rostlinou laboratoř a chemickou laboratoř.

Ocenění žáka školy - Talent Olomouckého kraje
 
Ve středu 17. října proběhlo v Regionálním centru Olomouc slavnostní vyhlášení 14. ročníku ocenění Talent Olomouckého kraje 2018. Ohodnocení nejlepších žáků a studentů, kteří dosáhli mimořádných výsledků v krajských, celorepublikových i mezinárodních kolech soutěží a přehlídek, je jednou z forem, jak hejtmanství podporuje talentovanou mládež v regionu.

Odborná exkurze do Anglie 9. – 14. říjen 2018
 
V říjnu se již počtvrté vybraní žáci naší školy zúčastnili odborné exkurze do hrabství Cornwall a Devon, kde sídlí naše partnerská škola Duchy College. Tyto destinace se nacházejí v jihozápadní Anglii a jsou to zemědělské oblasti zaměřené na chov dobytka, ovcí, koní a pěstování kukuřice, květáku a obilí.

Zkoušky základního výcviku jezdce
 
V sobotu 13. 10. proběhly u nás na kolbišti zkoušky základního výcviku jezdce. I díky premiéře s komisaři minulý týden, kdy si jezdci mohli vše vyzkoušet a byly jim sděleny nedostatky k doladění, tak v den zkoušky vše proběhlo hladce a všech 13 uchazečů úspěšně složilo zkoušku.

Kopaná okresní kolo Hranice
 
Žáci naší školy postoupili do okresního kola v Hranicích, kde se umístili na 5.místě.

Kopaná základní kolo Přerov
 
Žáci naší školy se zúčastnili fotbalového utkání mezi přerovskými školami a postoupili do okresního kola v Hranicích, které se koná 10.října 2018.

Prezentace na Floře Olomouc
 
Živá reklama školy brázdila výstaviště Flory Olomouc ve dnech 4. a 5. 10.

Hobby parkurové závody - 29. 9. 2018
 
Naše letošní poslední hobby parkurové závody proběhly v sobotu 29. 9. na pískovém kolbišti v areálu školy. Déšť předchozích dní zajistil ideální terén a tak všechny soutěže proběhly korektně a bez nehod.

Chovatelská přehlídka Napajedla
 
27. 9. se uskutečnila v Napajedlích chovatelská přehlídka, které se zúčastnily žákyně druhého ročníku.

Okresní přebor v přespolním běhu - 26. 9. 2018
 
Žáci naší školy se zúčastnili okresního přeboru v přespolním běhu na Laguně v Přerově. Družstvo obsadilo 6.místo.

Soutěž „Jezdím bezpečně“
 
V úterý 25. září 2018 se žáci 3. ročníku obor agropodnikání – provoz služby, ve složení Drmola Štěpán, Horák Martin a Koláček Lukáš zúčastnili druhého ročníku soutěže „Jezdím bezpečně“, kterou organizovala VOŠ a SŠA Zábřeh. Soutěžící doprovázel na soutěž učitel odborného výcviku Butkovič Peter.

Návštěva Prahy
 
Jedny z posledních horkých dnů léta se žáci 3. ročníku učebního oboru zemědělec farmář rozhodli strávit exkurzí v Praze. Program byl pestrý.

Liga zemědělských škol Chrudim
 
Michaela Sejkorová (4. ročník) a Vendula Juřinová (2. ročník) nás vyjely 18. 9. reprezentovat na další kolo Ligy zemědělských škol do Chrudimi.

Cena města Přerova – 20. ročník parkurových závodů na SŠZe Přerov
 
Už dvacátý ročník Ceny města Přerova v parkurovém skákání hostil v sobotu areál Střední školy zemědělské v Přerově. Připraveno bylo sedm parkurů od 70 cm výšky překážek až po hlavní soutěž stupně „L** - 120 cm. Během celého dne se na kolbišti Jezdeckého oddílu při SŠZe Přerov představilo 90 koní a jezdců z Česka i Slovenska. Nejúspěšnějším jezdcem byl Pavel Koláček, TJ Pálava, s koněm S – Classic, který zvítězil ve dvou nejnáročnějších parkurech. Mezi účastníky byli studenti z jezdeckého oddílu školy a další studenti se podíleli na přípravě a technickém zabezpečení celého parkurového dne. Během dne parkury sledovalo více než tisícovka diváků.

Dožínky v Olomouci
 
O víkendu 8. – 9. září 2018 jsme se spolu s několika dalšími středními školami, které mají zemědělské zaměření, účastnili krajských dožínkových slavností v Olomouci. Reprezentovali jsme naši školu, studijní i učební obory, zkrátka vše, čím naše škola žije a čím se může pochlubit.

Sběr brambor
 
První zářijové dny jsou vždy pro žáky ve znamení vyorávání a sběru brambor ve školním zahradnictví.