Aktuality 1

Průběh výuky od 30. 11. 2020 Nový přírustek ve stáji Dny otevřených dveří Příjezd na DM Zahradnictví - prodej přerušen
27. 11. 2020 27. 11. 2020 19. 11. 2020 23. 11. 2020 23. 11. 2020
Končící ročníky pokračují v prezenční výuce.
Pokračuje prezenční výuka praktického vyučování.
Ostatní žáci mají povinnost se vzdělávat distančně.
Díky dotačnímu programu Města Přerova pro rok 2020 v oblasti sportu na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let nám koncem listopadu přibyl ve stáji nový 7-letý parťák jménem Virgent. Zveme Vás na dny otevřených dveří 27.11. (9:00 - 17:00) a 28. 11. (9:00 - 13:00) Příjezd žáků do DM je ve čtvrtek 26. 11. 2020 od 6 hodin. (Další příjezdy žáků budou již v neděli od 18 hodin.) Žáci mají povinnost dodržovat stanovená hygienická opatření. Žáci si přihlásí stravu nejpozději do středy 25. 11. 2020 do 12 hodin u vedoucí ŠJ M.Radové - tel.č.: 725 430 476, e-mail: martima.radova@sszeprerov.cz Od 30. 11. se přerušuje prodejní doba v zahradnictví, prodej je možný po předchozí telefonické domluvě s panem Kubíkem na tel. čísle: 773784149
         
DM - Vnitřní řád domova mládeže Mokré parkurové závody Zázemí pro odborný výcvik Drezurní závody na škole Další aktuality
8. 10. 2020 26. 9. 2020 25. 9. 2020 15. 9. 2020  
1 2
Upozornění pro zákonné zástupce/rodiče a žáky na změny ve VŘ DM:
- povinnosti zákonných zástupců/rodičů žáka – nově bod 2. a 10.,
- žák je odpovědný vůči sobě a svému okolí – nově bod 12.
- platné od 11. 10. 2020
Sobotní závody na Zemědělské škole v Přerově ovlivnilo podzimní počasí. Zima a vytrvalý déšť odradil hodně startujících a většinu divácké veřejnosti. Vybudování zázemí pro odborný výcvik: V rámci realizace projektu došlo k vytvoření 3 výukových dílen pro údržbu a opravu zemědělské techniky, nezbytného hygienického zázemí a prostoru pro mytí strojní techniky. 13. září se otevřel areál školy drezurním jezdcům a to hned na dvou kolbištích. Oficiální závody probíhaly na velkém obdelníku v pískovém kolbišti a hobby závody se konaly na travnaté jízdárně.