Aktuality 1

Návštěva školy Obory školy - video Příměstský tábor Zdravověda v autoškole Přijímací řízení
1. 2. 2019 1. 9. 2019 11. 2. 2020 3. 2. 2020 20. 1. 2020
Návštěvu školy s prohlídkou areálu a vysvětlením studijních možností si můžete domluvit telefonicky nebo mailem na sekretariátu školy. Informace o oborech školy v krátkém videu. Střední škola zemědělská v Přerově pořádá příměstský tábor s výukou jízdy na koni pro děti od 8 do 12 let. Mezi povinné předměty všech oborů školy patří Řízení motorových vozidel. Ředitel vyhlašuje školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
         
Návštěva technického zázemí divadla Turnaj ve florbalu Komunitně osvětové setkání Ukončení 60ti denního testu chladnokrevných koní Další aktuality
18. 12. 2019 10. 12. 2019 29. 11. 2019 26. 11. 2019  
1 2 3 4
V předvánoční atmosféře se vydala třída 1.OM do Olomouce, aby si zde nejprve prohlédla technické zázemí Moravského divadla. 10. 12. 2019 bylo místní kolo turnaje ve florbalu. Nastoupili jsme proti velmi silným soupeřům. Žákyně DM SŠZe Přerov s vychovatelkou Bernátovou Margitou navštívily děti ze ŠD ZŠ U Tenisu Přerov. V Zemském hřebčinci Tlumačov se 26. 11. konalo ukončení testace chladnokrevných hřebců.