Soutěž Mladý zemědělec 2019

Jak bývá na naší škole zvykem, tak počátkem března, letos 1. 3., proběhlo školní kolo soutěže Mladý zemědělec, kde žáci maturitního ročníku Agropodnikání zaměření Provoz, soutěžili v teoretických znalostech a praktických dovednostech z předmětů: pěstování rostlin, chov zvířat, mechanizace a ekonomika.

Soutěže se, bohužel, zúčastnilo jen 7 žáků z 12, což je škoda, protože soutěž je generálkou na odbornou část maturity na naší škole. Menší účast byla nahrazena lepší připraveností žáků k soutěži. V loňském roce 10 žáků ze 16 nedosáhlo na 50% úspěšnost, letos pouze 1 žák skončil na 48%.

Všichni soutěžící byli odměněni upomínkovými předměty: kalendář, blok, propisky od firem BASF - ing. Dostál Antonín a BAYER - ing. Havlíček Marian. Žáci na „bedně“ obdrželi hodnotné ceny v podobě batohu, bundy, trička, Ping-pongu, ale také atlasu chorob, škůdců a plevelů. Za tyto ceny chci sponzorům poděkovat.

Příprava soutěže na této úrovni je náročná a proto chci rovněž poděkovat kolegům, kteří se na přípravě a hodnocení podíleli a to ing. Miroslavě Čížkové za ekonomiku, ing. Haně Učíkové za pěstování rostlin a ing. Vladimíru Vojancovi za chov zvířat.


A jak to vlastně dopadlo?

1. Marek Jahn310 bodů
2. Josef Jančík292 bodů
3. Antonín Hůlka271 bodů

Na celostátním finále v Olomouci nás bude zastupovat Marek Jahn

Věřím, že přístup žáků k maturitě bude stejně zodpovědný, jako těch, kteří se soutěže zúčastnili.

V Přerově 4. 3. 2019           Ing. Jaroslav Indrák, vedoucí učitel praxe

Fotogalerie
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7