Slavnostní ukončení projektu "SŠZe Přerov - modernizace teoretické a praktické výuky"

Zemědělská škola v Přerově dokončila stavební a pořizovací část projektu IROP „SŠZe Přerov – modernizace teoretické a odborné výuky“

Projekt v hodnotě více než 24,8 mil. Kč má za cíl zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Střední škola zemědělská v Přerově získala díky realizaci projektu moderní odborné laboratoře pro výuku předmětů v oblasti přírodních věd a novou počítačovou učebnu, která na škole dlouhodobě chyběla. Dojde k posílení vnitřní konektivity školy a připojení k internetu v souladu se Standardy konektivity IROP.

V současné době také v zemědělství probíhá velmi významný progres a vývoj. Přímé investice do stavebních úprav a vybavení školy povedou ke zkvalitnění výuky a především ke snížení propadu mezi vybaveností odborné školy a vybaveností partnerských zemědělských podniků, ve kterých žáci vykonávají povinnou praxi a následně nastupují do zaměstnání.

Realizací projektu se významně zvyšuje konkurenceschopnosti této školy na území Olomoucké aglomerace a tím také dochází k naplnění Krajského akčního plánu v oblasti středního vzdělávání a k plnění cílů Strategie ITI Olomoucké aglomerace.

Hlavní aktivity projektu:

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury

Stavební úpravy spojené s modernizací tří odborných učeben: chemická laboratoř, rostlinná laboratoř a učebna výpočetní techniky.

- pořízení vybavení učeben

- vybavení zemědělskou technikou pro praktickou odbornou výuku

- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu dle Standardu konektivity

- úpravy zeleně a venkovního prostranství

Úpravy zeleně a venkovního prostranství řeší zatravněné prostranství mezi hlavní budovou školy a jídelnou. Propojení mezi stávajícími pěšími komunikacemi, sadové úpravy a osazení nezbytného mobiliáře pro vytvoření oddychové zóny.

V rámci stavební části, ale mimo dotační projekt byla provedena rekonstrukce elektroinstalace v hlavní budově školy (kompletní výměna kabeláže a osvětlení) v hodnotě 6.676.238,- Kč, a to ve velmi krátké době od 25. 6. do 24. 8. 2018.

Finanční prostředky poskytla Evropská unie (22.282337,- Kč) a Olomoucký kraj (2.228.234,- Kč dotace a 7.215.347,- Kč elektroinstalace + neuznatelné náklady), celkem tedy bylo proinvestováno 31.434.704,- Kč.

Realizaci stavební části projektu a rekostrukci elektroinstalace prováděla firma PROBI Hranice.

Na dodávkách zemědělské techniky se podíleli Agrotechnic Moravia, PaL Biskupice, Opall Agri Dolní Životice.

Video ke slavnostnímu ukončení naleznate zde

Fotogalerie
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8