Soutěž „Jezdím bezpečně“

V úterý 25. září 2018 se žáci 3. ročníku obor agropodnikání – provoz služby, ve složení Drmola Štěpán, Horák Martin a Koláček Lukáš zúčastnili druhého ročníku soutěže „Jezdím bezpečně“, kterou organizovala VOŠ a SŠA Zábřeh. Soutěžící doprovázel na soutěž učitel odborného výcviku Butkovič Peter.

Soutěž vyhlásilo: oddělení tisku a prevence, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Krajský koordinátor BESIP.

Soutěž byla určena pro tříčlenná družstva složená z žáků třetích ročníků technických odborných škol Olomouckého kraje, kteří jsou zařazení do výuky k získání řidičského oprávnění ve školním roce 2018/2019 a nevlastní řidičské oprávnění (B, C).

Soutěž probíhala v areálu VOŠ a SŠA Zábřeh, kde jsme byli přivítáni hlavními organizátory soutěže. Po úvodním slovu jsme byli seznámeni s organizací a průběhem soutěže včetně časového harmonogramu.

První soutěžní společnou disciplínou byl test z pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích.

Dalším úkolem soutěže bylo vyzkoušet si teoretické ale i praktické dovednosti na pracovištích a to poskytnutí první pomoci v podobě resuscitace postiženého nebo praktický úkol výměna poškozeného kola na osobním automobilu, dále použití a nasazení sněhových řetězů na kola automobilu a v rámci bezpečnosti přepravovaných osob bylo úkolem umístění a upevnění dětské autosedačky ve vozidle a následně zabezpečení dítěte do autosedačky.

Na pracovišti u hasicích přístrojů bylo nutné popsat použití hasicích přístrojů a jejich praktické užití v praxi při hašení malých požárů. Náročnou disciplínou byla jízda zručnosti na malém motocyklu v podobě slalomu mezi dopravními kužely, podjezd pod vytyčenou brankou, plynulost jízdy přímým směrem a zastavení na přesnost ve vymezeném prostoru.

Soutěže se zúčastnilo celkem 6 škol Olomouckého kraje. Tito soutěžící se utkali v podobě tříčlenných družstev, kde byli hodnoceni jak jednotlivci tak i družstvo školy.

V celkovém hodnocení soutěže žáci naši školy SŠZe Přerov skončili na 1. místě a kromě diplomu a věcných cen převzali putovní pohár „Jezdím bezpečně“ ředitele VOŠ a SŠA Zábřeh.

Závěrem lze konstatovat, že soutěž byla přínosem pro všechny účastníky soutěže v podobě získání nových poznatků spolu se schopností konkurovat svými dovednostmi a vědomostmi žákům jiných odborných škol Olomouckého kraje a hlavně uvědomit si, že pohybovat se v provozu na pozemních komunikacích bez dodržování pravidel, praktických dovedností a nedodržování zásad bezpečné jízdy je velmi obtížné a nebezpečné.

Fotogalerie
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17
Foto 18
Foto 19
Foto 20
Foto 21
Foto 22
Foto 23
Foto 24
Foto 25
Foto 26
Foto 27