Informace pro žáky bydlící na domově mládeže

Poplatky za elektrospotřebiče žáků na DM pro školní rok 2019/2020

Všechny elektrospotřebiče žáků povolené VŘ DM musí mít platný doklad o revizi:
  1. platný záruční list žák předloží v den nástupu k ubytování v DM
  2. doklad o revizi - žák si zajistí sám na své náklady od oprávněné osoby (revizní technik) a předloží v den nástupu k ubytování v DM.
Registrační poplatek za užívání vlastních elektrospotřebičů: jednotná cena za všechny vlastní elektrospotřebiče je 100 Kč. Platí se při nástupu k ubytování na DM.
Použití vlastních elektrospotřebičů se řídí pokyny v dokumentu "Poplatky za elektrospotřebiče".


Úplata za ubytování pro školní rok 2019/2020

Od 1. 9. 2019 – 31. 12. 2019 činí 910Kč.
Od 1. 1. 2020 činí 1.000Kč.