Autoškola


Základní informace
 
Součástí vzdělání absolventů naší školy je získání řidičského oprávnění ve vybraných studijních a učebních oborech, které se realizuje dle pravidel výuky a výcviku v autoškole. Učební osnova je dána platným obsahem a rozsahem výuky a praktického výcviku k získání řidičského oprávnění pro danou skupinu a to pro řidičské oprávnění B,C a T.

Průběh výuky a výcviku
 
Výuku a výcvik provádějí profesionální učitelé s mnohaletou praxí. Při výuce se využívá bohatě vybavených učeben pomůckami a didaktickou technikou.

Pravidla provozu vozidel
 
Důležitým hlediskem je závazná učební osnova stanovená zákonem, která žákům autoškoly přikazuje základní znalost pravidel provozu dříve, než se tohoto provozu při cvičných jízdách zúčastní.

Teorie řízení a zásady bezpečné jízdy
 
Náplň tohoto tématu lze rozdělit na dva tematické celky, které se vzájemně prolínají a doplňují.
 
Na jedné straně jde o teorii řízení ( jízdy ), tedy téma rozhodně potřebné pro úspěšné zvládnutí cvičných jízd. Zásady bezpečné jízdy je pak téma, které má pomoci ke šťastnému návratu z každé jízdy, nejen z cvičných jízd v autoškole.

Ovládání a údržba vozidla
 
V rámci tohoto tématu, a též při praktické údržbě vozidla, se nejprve žáci seznámí s daným vozidlem, včetně označení a funkce jednotlivých ovladačů a sdělovačů.
 
V autoškole se seznámí s výcvikovým vozidlem, se kterým budou absolvovat cvičné jízdy.

Zdravotnická příprava
 
Téma vyučuje specialista zdravotnického zařízení určení zákonem. Výuka se skládá z teoretické a praktické části a poskytuje ucelený přehled o této problematice.