Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Pedagogický sbor
 
Butkovič Petr vedoucí učitel řízení motorových vozidel
řízení motorových vozidel
petr.butkovic@sszeprerov.cz
tel: 776 10 76 70
Cagaš Jiří učitel odborného výcviku jiri.cagas@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 25
tel: 581 26 26 50
mob: 723 755 655
Ing. Cupák Vladimír motorová vozidla
technická diagnostika
traktory a automobily
praxe
vladimir.cupak@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 40
mob: 776 100 168
Mgr. Čechová Jolana anglický jazyk
maturitní seminář anglický jazyk
jolana.cechova@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 35
mob: 737 520 387
Ing. Čížková Miroslava ekonomika
podnikání, obchod, služby
právo
účetnictví a daňová evidence
praxe
miroslava.cizkova@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 28
mob: 608 068 444
Daniel Štefan učitel odborného výcviku
praxw
daniel.stefan@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 25
tel: 581 26 26 50
tel: 581 77 11 76 (Lipník)
mob: 775 238 424
Ing. Divina Jiří lesnictví
lesnické technologie
myslivost
ochrana životního prostředí
strojnictví
strojírenská technologie
technologie oprav
jiri.divina@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 40
mob: 605 926 303
Mgr. Doubravská Naďa anglický jazyk
maturitní seminář anglický jazyk
nada.doubravska@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 27
mob: 724 235 757
Mgr. Dvorská Michaela biologie
dějepis
ochrana životního prostředí
občanská nauka
michaela.dvorska@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 12
mob: 777 868 440
Ing. Gondová Věra technická dokumentace
strojírenská technologie
    ■ zástupce ředitele školy
vera.gondova@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 22
Holešínský Ladislav praxe
    ■ zástupce ředitele pro odborný výcvik
ladislav.holesinsky@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 43
mob: 731 656 756
Holub Jan motorová vozidla - jízdy jan.holub@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 25
mob: 777 149 129
Ing. Indrák Jaroslav mechanizační prostředky
základy mechanizace
zemědělské stroje a zařízení
praxe
    ■ vedoucí praxe
    ■ soutěže žáků v praxi
jaroslav.indrak@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 20
mob: 739 185 854
Ing. Kelarová Petra anglický jazyk
maturitní seminář anglický jazyk
petra.kelarova@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 12
mob: 606 706 206
Krejčí Pavel učitel odborného výcviku pavel.krejci@sszeprerov.cz
volat zástupce ředitele pro OV
mob: 776 122 127
Krutil Václav učitel odborného výcviku vaclav.krutil@sszeprerov.cz
mob: 605 325 175
Kučmerčík Pavel učitel odborného výcviku pavel.kucmercik@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 50
tel: 581 77 11 76 (Lipník)
mob: 604 421 463
Ing. Kunetka Miroslav informační a komunikační technologie
    ■ webmaster
miroslav.kunetka@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 36
mob: 723 198 155
Ing. Kuropatwová Jitka matematika
matematický seminář
jitka.kuropatwova@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 34
mob: 606 900 983
Ing. Kvasnička Jaroslav mechanizační prostředky
motorová voizidla
opravárenská technologie
provozní spolehlivost strojů
strojírenská technologie
technické kreslení
jaroslav.kvasnicka@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 40
mob: 770 647 444
Machač Oldřich učitel odborného výcviku oldrich.machac@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 25
tel: 581 26 26 50
mob: 608 170 074
Marcol Jiří motorová vozidla - jízdy jiri.marcol@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 25
mob: 608 226 378
Mgr. Mazurová Marie tělesná výchova
společenské vědy
    ■ lyžařské a sportovní kursy
    ■ turnaje, sportovní soutěže
marie.mazurova@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 17 nebo 15
mob: 773 784 148
Mgr. Mozola Milan český jazyk a literatura
občanská nauka
společenské vědy
maturitní seminář český jazyk a literatura
    ■ školní metodik prevence
milan.mozola@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 41
mob: 773 650 114
Mgr. Mráčková Jana český jazyk a literatura
dějepis
občanská nauka
maturitní seminář český jazyk a literatura
    ■ žákovská knihovna
jana.mrackova@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 21
mob: 777 255 244
Otáhalová Kateřina učitelka odborného výcviku katerina.otahalova@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 25
tel: 581 26 26 50
mob: 732 828 200
Ing. Petříková Eva jezdectví
teorie jízdy
chov koní
praxe
eva.petrikova@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 26
mob: 737 362 972
Mgr. Rašťák Radovan tělesná výchova
    ■ ředitel školy
radovan.rastak@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 19
mob: 777 693 348
Mgr. Rýparová Dagmar český jazyk a literatura
občasnská nauka
dagmar.ryparova@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 26
Ing. Svačinová Lucie chov zvířat
rozvoj venkova
zemědělské technologie
zoohygiena a prevence
zpracování zemědělských výrobků
praxe
    ■ vedoucí školní farmy
lucie.svacinova@sszeprerov.cz
tel: 774 296 746
mob: 774 296 746
Škríp Petr motorová vozidla - jízdy petr.skrip@sszeprerov.cz
tel: 778 461 316
Ing. Švéda Zdeněk mechanizace zemědělství
mechanizační prostředky
technologie oprav
zemědělská technologie
praxe
zdenek.sveda@sszeprerov.cz
mob: 736 614 424
Tomečková Romana učitelka odborného výcviku romana.tomeckova@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 25
tel: 581 26 26 50
mob: 608 148 825
Ing. Ťulpík Petr
dlouhodobě nepřítomen
informační a komunikační technologie
lesnické technologie
mechanizační prostředky
myslivost
ochrana životního prostředí
rozvoj venkova
zemědělské technologie
praxe
petr.tulpik@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 34
Ing. Učíková Hana ochrana rostlin
pěstování rostlin
pěstování rostlin cvičení
praxe
    ■ garant Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností
hana.ucikova@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 28
mob: 724 129 909
Ing. Vojanec Vladimír ekonomika
chov zvířat
chov zvířat cvičení
praxe
    ■ výchovný poradce
vladimir.vojanec@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 16
mob: 725 872 792
Mgr. Zdráhalová Jana biologie
fyzika
matematika
maturitní seminář matematika
jana.zdrahalova@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 35
mob: 775 486 071
Ing. Zemánková Marcela elektrotechnika
fyzika
chemie
základy ekologie a chemie
marcela.zemankova@sszeprerov.cz
tel: 581 26 26 15
mob: 776 318 779