Školská rada při SŠZe Přerov

Školská rada
 
     Zřizovací listina školské rady
     Činnost školské rady
     Zásady činnosti školské rady

Volby Školské rady
 
     Oznámení o době a místě konání voleb do školské rady

Složení Školské rady
 
     Složení

Zápisy ze Školské rady
 
     zápis z roku 2020, říjen

     zápis z roku 2019, říjen

     zápis z roku 2018, říjen
     zápis z roku 2018, březen

     zápis z roku 2017, říjen
     zápis z roku 2017, červen
     zápis z roku 2017, únor

     zápis z roku 2016, říjen
     zápis z roku 2016, červen
     zápis z roku 2016, duben

     zápis z roku 2015, listopad
     zápis z roku 2015, srpen
     zápis z roku 2015, březen

     zápis z roku 2014, listopad
     zápis z roku 2014, srpen

     zápis z roku 2013, říjen
     zápis z roku 2013, červen

     zápis z roku 2012, říjen
     zápis z roku 2012, červen
     zápis z roku 2012, únor

     zápis z roku 2011, prosinec
     zápis z roku 2011, říjen
     zápis z roku 2011, červen
     zápis z roku 2011, leden

     zápis z roku 2010, říjen
     zápis z roku 2010, srpen
     zápis z roku 2010, březen

     zápisy z roku 2009