Animal Tech

Národní výstavy hospodářských zvířat –Animal Tech – se zúčastnili žáci 3. ročníku zemědělec farmář. Žáky zaujal hlavně velmi dobře připravený doprovodný program zaměřený na jezdectví a ukázky využití koní.

Fotogalerie
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6