Školní farma

Základni informace
 
Školní farma vznikla v průběhu měsíců dubna a května 2016 jako nedílná součást Centra odborného zemědělského vzdělávání na SŠZe v Přerově v rámci Olomouckého kraje. Její činnost navazuje na působení JO ve škole, dále na drobnochov a školní zahradnictví., které pro školu do jara 2016 zajišťovala Moravská zemědělská a. s. Prosenice. V současné době probíhají na školní farmě rekonstrukce a to zejména na úseku drobnochovu.
Hlavním cílem školní farmy je zajistit odbornou praxi žákům této školy, seznámit je s chovem zvířat a pěstováním rostlin a jejich získané teoretické znalosti procvičovat při praktické výuce. Dílčím cílem je seznámit širokou veřejnost , zejména MŠ a ZŠ, se zemědělskou praxí a pořádat prohlídky, doplněné o odborný výklad.