Projektový den s Policií České republiky

Dne 17. 1. 2019 se v rámci kariérového poradenství vybraní žáci SŠZe Přerov zúčastnili Projektového dne s Policií České republiky, který se uskutečnil na pracovištích Policie České republiky v Přerově. Žáci měli možnost poznat policejní zázemí a získat informace o možnosti služebního poměru u státní policie po absolvování střední školy.

Reportáž z akce můžete shlédnout na stránkách Televize Přerov.