Adaptační dny na naší škole

V rámci adaptace na nové školské zařízení, kolektiv a spolužáky se dne 4.9.2019 studenti prvních ročníků 1.PK, 1. OM, 1. ZF a 1. OZ vydali do Prosenic, kde při velmi poutavém a zapáleném výkladu o historii obce a širokého okolí shlédli nejen stálou expozici muzea Prosenice, ale jako bonus i výstavu vojenských uniforem a uměleckého kovářství. Poté se všichni přesunuli do areálu Moravské zemědělské, a.s.,kde bude mnoho studentů konat praktickou výuku.

Prošli si veškerý provoz, nejprve živočišnou výrobu, počínajíc rybinovou dojirnou, volné ustájení dojnic, telata po odstavení i jalovičky ve stáji, kde se adaptují na společné ustájení. Prohlídka pokračovala v rostlinné výrobě ve skladu a michárně krmiv, u silážních jam a na závěr česačkou chmele a provozem sušení. Na závěr se všichni delší procházkou vrátili podél řeky Bečvy ke škole, aby poznali i blízké okolí, ve kterém se budou po dobu studia pohybovat.

Fotogalerie
Foto 1
Foto 2