Zkoušky základního výcviku jezdce

Dne 27. 4. 2019 se konaly v areálu SŠZe v Přerově „zkoušky základního výcviku jezdce“. Úspěšné složení těchto zkoušek je nezbytné pro účast jezdců na oficiálních závodech. Ke zkouškám se přihlásilo celkem 23 zájemců, přičemž většina z nich využila i možnosti zúčastnit se přípravného soustředění, které se konalo o 14 dní dříve pod vedením komisařů p. Balaštíka a p. Hirky. Během tohoto soustředění se jezdci i koně seznámili s prostředím jezdeckého areálu SŠZe v Přerově a vyzkoušeli si vše podstatné, co je pak čekalo v den zkoušek – v praktické části šlo o společné opracování koní, drezuru, parkur a předvádění, nedílnou součástí pak byla i teoretická příprava.

Zkoušky probíhaly pod vedením komisařů pí. Žaludkové, p. Balaštíka a p. Hirky, kteří hodnotili připravenost a umění jezdců. Všichni účastníci se snažili předvést to nejlepší a 17 z nich složilo zkoušky úspěšně.

8 uchazečů o složení ZZVJ pocházelo z řad studentů a členů místního jezdeckého oddílu - 7 z nich složilo zkoušku úspěšně.

Všem úspěšným jezdcům za organizátory gratulujeme.

Fotogalerie
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10