Hurá, výuční list již máme v kapse!

Po tři roky jsme nabírali vědomosti, zkušenosti a praktické dovednosti, které jsme pak velmi úspěšně použili a předvedli u závěrečných zkoušek. Obě končící třídy 3.ZF i 3.OZS si pak své výuční listy převzali před zraky svých blízkých v úterý 18. června 2019 v aule školy. Žákům s vyznamenáním pak ředitel školy předal na památku hodnotné knihy s odbornou tematikou.

Fotogalerie
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8