Brigáda v ZOO

V rámci dobrých přátelských vztahů vyrazili první červnové pondělí roku 2019 studenti třídy 1.M na pomoc s úklidem Zoo Olomouc po jarní vichřici a kůrovcové kalamitě. Úspěšně se nám podařilo vyčistit jednu z pasek a část výběhu Safari. Bylo třeba přiblížit metrové klády, špalky kmenů a větve k cestě,odkud je technika již naloží k dalšímu zpracování. Práce byla velmi namáhavá, ale hoši si poradili s těžkým terénem i horkým počasím. Věříme, že i díky naší pomoci se Zoo brzy podaří opětovně zpřístupnit veškeré areály návštěvníkům.

Fotogalerie
Foto 1
Foto 2
Foto 3