Celostátní soutěž „Mladí zemědělci v akci“

Ve dnech 4. a 5. dubna proběhl v Olomouci 21. ročník celostátní soutěže „Mladí zemědělci v akci“, kterého se zúčastnilo 25 vítězů školních kol žáků studijního oboru Agropodnikání z celé republiky. Za naši školu soutěžil Marek Jahn, který v silné konkurenci obsadil výborné 5. místo ke kterému mu blahopřeji.

Ing. Jaroslav Indrák; vedoucí učitel praxe

Fotogalerie
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5