Základní zkoušky výkonnosti hřebců ČT - exkurze 3. ročníku

5. 6. se konaly v hřebčinci Tlumačov výkonnostní zkoušky hřebců plemene ČT. Těchto zkoušek se zúčastnil i u nás na škole narozený hřebec Lord Warrior, kterého hřebčinec od nás koupil jako odstavče. Komisaři, kteří měli na starost hodnocení hřebců, věnovali našemu bývalému hřebečkovi více pozornosti, aby nás seznámili s jeho přednostmi a nedostatky.

Zkoušky začaly předvedením a posouzením všech hřebců, následně jsme se přesunuli do haly, kde proběhl skok ve volnosti. Po krátké přestávce nám předvedli hřebci na nové venkovní jízdárně drezuru, kavaletovou a postupovou řadu.

Díky hřebečkovi Lord Warriovi a hlavně jeho matce Vivian, kterou žákyně osobně znaly, jezdily a ošetřovaly na škole, byla tato akce ještě zajímavější. Viděly jsme průběh zkoušek, rozlišné chování hřebců a kromě nových zkušeností získaly i první letošní spáleniny od sluníčka.

Fotogalerie
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8