3. ročník projektu 'Rostlinolékařská profese - obor budoucnosti'

Slavnostní zakončení již 3. ročníku projektu - Rostlinolékařská profese - obor budoucnosti - se uskutečnilo dne 13. 6. 2018 v Poslanecké sněmovně ČR. Soutěže se z naší školy zúčastnily 3 žákyně 3. PK ročníku - Veronika Domská, Zuzana Pírková a Kristýna Silná. Kristýna se Zuzanou zpracovávaly praktické téma - Škodlivý organismus rostlin - řešily problematiku Zavíječe zimostrázového - a s touto prací obsadily v celorepublikové konkurenci 1. místo. Veronika Domská řešila téma - Významu rostlinolékařství pro produkci zdravých a bezpečných potravin. Za zpracování této práce byla oceněna 2. místem.

Za skvělou reprezentaci školy patří žákyním i naše poděkování.

Fotogalerie
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5