Modernizace odborné a teoretické výuky SŠZe Přerov

V rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje ve specifickém cíli Integrovaného regionálního operačního programu IROP nakoupila škola novou zemědělskou technikou využívanou pro praxi žáků školy, zmodernizovala učebny IKT, rostlinou laboratoř a chemickou laboratoř. Součástí projektu je i úprava zeleně okolí školy a nové posezení s lavičkami.

Video s novou technikou

Fotogalerie
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6