Uctili jsme stoleté výročí vzniku republiky

Ve středu 24. října jsme si s nepatrným předstihem připomněli památný 28. říjen 1918. V 11 hodin se všichni žáci i zaměstnanci naší školy shromáždili v předem vybrané části našeho školního arboreta, kde jsme se rozhodli v souvislosti s tak důležitým výročím vzniku ČR zasadit podle tradice náš národní strom – lípu srdčitou.

Deštivé počasí se právě včas umoudřilo, takže ředitel Střední školy zemědělské v Přerově Mgr. Radovan Rašťák mohl zahájit krátkým proslovem tento slavnostní akt. Dále si vzali slovo žáci vyšších ročníků. Kateřina Marečková ze 4.PK osvětlila spolužákům, proč právě lípa je naším národním stromem a slovanským symbolem. Na její slova navázal žák 3.PK Štěpán Drmola, který přiblížil všem přítomným okolnosti, jež předcházely vzniku samostatného Československa.

Po těchto projevech jsme přistoupili k samotnému sázení. Do předem připravené jámy, kterou vykopali v rámci praxe žáci oboru zemědělec – farmář, se vsadila lípa, a zástupci jednotlivých tříd k ní symbolicky přihrnovali hlínu. Konečnou úpravu si vzali na starost opět farmáři se svým mistrem Václavem Krutilem. Závěrem tohoto aktu zazněla státní hymna.

Sázení památné lípy

Fotogalerie
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5