Zkvalitnění výuky odborného předmětu Chov koní

Ke zkvalitnění výuky odborného předmětu chovu koní pomáhá i zapojení odborníka z praxe do výuky. Do třetího ročníku svými znalostmi a zkušenostmi dnes přispěl pan Ing. Petr Rydval, který si pro nás přichystal odbornou přednášku o popisu koně. Po teoretické části následovala praktická ukázka na školních koních.

Fotogalerie
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4