Odborná exkurze do Anglie 9. – 14. říjen 2018

V říjnu se již počtvrté vybraní žáci naší školy zúčastnili odborné exkurze do hrabství Cornwall a Devon, kde sídlí naše partnerská škola Duchy College. Tyto destinace se nacházejí v jihozápadní Anglii a jsou to zemědělské oblasti zaměřené na chov dobytka, ovcí, koní a pěstování kukuřice, květáku a obilí.

Duchy College, Bicton College a Rosewarne College jsou odborné zemědělské školy a učiliště. Vychovávají budoucí farmáře, zemědělské manažery a jiné odborníky, kteří najdou uplatnění jak v zemědělství, tak v lesnictví nebo v potravinářském průmyslu.

Letos se výměnného pobytu zúčastnilo 11 hochů ze tříd 2. PKM, 3. PK, 2 dívky z 2.PKM a dva pedagogičtí pracovníci Mgr. Jolana Čechová a p. Holešinský Ladislav. Exkurze byla zaměřena na zemědělskou mechanizaci, živočišnou výrobu a chov koní.

Během pobytu jsme navštívili školní a soukromé farmy, kde jsme se seznámili s různými metodami chovu dobytka a mechanizací. Viděli jsme jak tradiční postupy, tak moderní metody. Například chov skotu na písku nebo robotickou dojírnu. Co se týká mechanizace, tak jsme navštívili firmu Stuart Partners, která se zabývá chovem býků, pěstováním kukuřice, prodejem zemědělské techniky a recyklací. Na Bicton College si žáci zasoutěžili v jízdě traktorem s vlečkou a zúčastnili se teoretické výuky.

Ve volném čase jsme podnikli několik výletů po místních památkách a přírodních rezervacích. Byli jsme se projet na koních v oblasti Dartmoor a navštívili jsme „Goose Festival“ v městečku Tavistock. Tradiční je výlet na St. Michael’s, což je hrad na ostrově v moři.

Ubytování bylo na internátě v Bicton College, v hostelu ve Falmouth a v hostelu u Treynon Bay. Doprava byla letecky. Po Anglii jsme cestovali minibusem. Po celou dobu pobytu se o nás staral p. Roger Clarke, manažer Duchy College pro zemědělství.

Pobyt se mohl uskutečnit díky sponzorům, kterými byly Olomoucký kraj, MÚ Přerov a Salix Morava. Všem děkujeme za poskytnutou finanční podporu a propagační materiály.

Žáci byli, i přes nepřízeň počasí s exkurzí velmi spokojeni. Získali nové informace, viděli netradiční postupy a moderní zemědělskou techniku. Dalším přínosem byla možnost procvičit si angličtinu v praxi.

Další výměna proběhne v dubnu 2019, kdy přijedou angličtí studenti na naši školu.

Mgr. Jolana Čechová (text), p.Holešinský (foto)

Fotogalerie
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17
Foto 18
Foto 19
Foto 20
Foto 21
Foto 22
Foto 23
Foto 24
Foto 25
Foto 26