Domov mládeže při SŠZe Přerov

Ukončení ubytování
 
Žádáme zákonné zástupce/plnoleté žáky o vypsání formuláře o ukončení ubytování žáka v DM a následného odeslání poštou na adresu školy nebo e-mailem vychovateli svěřeného žáka. Ukončení ubytování žáka pro šk. r. 2019/2020 je den po přespané poslední noci v DM (vzhledem okolnostem to může být i datum 10. 3. 2020). Žák, který končí studium závěrečnou zkouškou nebo maturitní zkouškou, ukončí ubytování v den vykonaní ústní zkoušky.
Formulář stáhnete zde.