Domov mládeže při SŠZe Přerov

Přihlášky na školní rok 2019/2020

Domov mládeže – informace o ubytování pro školní rok 2019/20.
Vyplněné a podepsané přihlášky k ubytování v domově mládeže SŠZe Přerov zasílá zákonný zástupce (rodič) nebo plnoletý žák na adresu školy SŠZe Přerov do 15. června 2019. Vyrozumění o přijetí žáka k ubytování je odesláno do 30. června 2019 i s podklady pro nástup nových žáků.
Žáci, kteří již byli ubytováni v DM, donesou vyplněnou a podepsanou přihlášku do 1. června 2019.
Přihlášky je možné stáhnout na stránkách školy - domov mládeže – dokumenty nebo zde.
Právní nárok na umístění v DM žák nemá.
Bližší informace na tel. čísle 581 262 618 nebo 603 154 341.Nabízí ubytování žákům středních škol:

   nové multifunkční hřiště s umělým travnatým povrchem
Kontakt:

Domov mládeže při SŠZe Přerov
Osmek 47
750 02 Přerov
tel: 581 735 054, 581 262 618
mob: 603 154 341
e-mail: helena.zrnkova@sszeprerov.cz
web: www.sszeprerov.cz