Aktuality 3

Podávání přihlášek k ubytování v DM Domov mládeže - upozornění Maturitní zkoušky 2019/2020 Závěrečné zkoušky 2019/2020 Hodnocení žáků
21. 5. 2020 14. 5. 2020 13. 5. 2020 13. 5. 2020 7. 5. 2020
Podávání přihlášek k ubytování v domově mládeže ve šk. r. 2020 – 2021 Upozornění pro zákonné zástupce a žáky na změnu při nedělních příjezdech na DM: Od 17.5. 2020 jsou upraveny nedělní příjezdy žáků na DM 19–21 hodin, pondělní příjezdy zůstávají do 18 hodin.
Helena Zrnková, ved.vychovatelka
Organizace maturitních zkoušek jaro 2020 - časový harmonogram Organizace závěrečných zkoušek 2019/2020 Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020
         
Ochrana zdraví a domov mládeže Výsledky přijímacího řízení UO Důležité informace k přijímacímu řízení 2020 Život na školní farmě se nezastavil Další aktuality
6. 5. 2020 22. 4. 2020 20. 4. 2020 7. 4. 2020  
1 2 3 4 5 ... 8
Informace pro zákonné zástupce a žáky, kteří nastupují k ubytování 11. 5. 2020 Byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení učňovských oborů: Opravář zemědělských strojů, Zemědělec, farmář a Zemědělské práce. Z důvodu současné mimořádné situace byl dne 25. března 2020 přijat zákon č. 135/2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Život na školní farmě se nezastavil. V době nouzového stavu převzali plnou péči o drobnochov a zahradnictví učitelé OV, vychovatelé a provozní zaměstnanci.